เอไอเอ บำนาญ มั่นคง หรือ AIA Annuity Fix ประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษีได้ ที่พร้อมการันตี เงินคืนบำนาญให้คุณรองรับช่วงเวลายามเกษียณ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ

เพื่อชีวิตสุขสบายหลังวัยทำงาน สำหรับบุคคลที่มีอายุ 20-55 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

-  สมัครได้ทุกคนที่มีอายุระหว่าง 20-55 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

-  ในกรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญอย่างน้อย 26 ครั้ง

-  เลือกเริ่มรับเงินบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 55 – 59 ปี เพราะวัยเกษียณที่ดีต้องดีไซน์ได้

-  รับความคุ้มครองชีวิตช่วงชำระเบี้ยประกันภัย

กรมธรรม์บำนาญ นั้นจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีฯ อีก 200,000 บาท (แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนกบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย ร.ร. เอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

“ออมก่อน (อย่างมีประสิทธิภาพ) รวยกว่า สบายกว่า ใช้ชีวิตยามเกษียณได้ดั่งใจ” 

Comment

Comment:

Tweet