เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตมานานกว่า 70 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากธุรกิจประกันชีวิตแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัย อุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และให้บริการเป็นผู้จัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับประสบการณ์ด้านการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทย เอไอเอ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2539 และ เริ่มดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้ฝ่ายจัดการกองทุน ในปี 2540 เพื่อให้บริการด้านการจัดการกองทุนแก่ลูกค้าองค์กร ทั้งบริษัทชั้นนำระดับสากล บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ณ 31 ธันวาคม 2556 เอไอเอมีสินทรัพย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการทั้งสิ้นประมาณ 22,000 ล้านบาท จากจำนวนนายจ้างมากกว่า 1,000 บริษัท และ จำนวนสมาชิกมากกว่า 122,000 ราย

Corporate Solutions (CS) เป็นหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เอไอเอ (AIA Group) ที่ทำหน้าที่ดูแลและ ให้บริการด้านสวัสดิการสำหรับพนักงานแก่ลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย อันประกอบไปด้วย การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน การประกันสินเชื่อ และการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านสวัสดิการสำหรับพนักงาน ในแต่ละประเทศ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในการส่งมอบการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือองค์การ ที่กำลังมองหาสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงานของคุณ AIA ยินดี บริการด้านการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบครบวงจร ให้บริการที่ดีเลิศและครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการลงทุนและทำทะเบียนสมาชิก (One Stop Service) รองรับ Employee’s Choice ได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ หน่วยงาน CS ยังได้ขยายช่องทางการให้บริการ และให้คำปรึกษาในด้านประกันสวัสดิการแก่พันธมิตรธนาคาร สถาบันทางการเงิน และ กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

 

Comment

Comment:

Tweet