เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการแผนที่ไทย NOSTRA ได้ร่วมออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA) ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ โดยได้นำเสนอโซลูชั่นระบบ GPS Tracking NOSTRA Logistics สำหรับผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและแนะนำ NOSTRA Map Thailand แอพพลิเคชั่นแผนที่เดินทาง สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือการท่องเที่ยวประเทศไทย  โดยได้รับความสนใจจากท่านสมาชิกสมาคมฯ เป็นจำนวนมาก

Comment

Comment:

Tweet