บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการแอพแผนที่ไทย NOSTRA Map เปิดเผยข้อมูลการใช้งานจากผู้ใช้กว่า 750,000 คน ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 พบว่ามียอดการเปิดใช้แผนที่มากกว่า 2,000,000 ครั้งต่อเดือน  ผู้ใช้แอพฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้จากระบบ IOS  จำนวนผู้ใช้กว่า 1 ใน 3 ใช้งานแอพฯ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเวลาเที่ยงวันเป็นช่วงพีคของการใช้งานแอพฯ  โดยจะดูแผนที่และข้อมูลจราจรเป็นหลัก

ในแง่พื้นที่พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการใช้แอพฯ มากที่สุด และแผนที่โรงแรมเป็นหมวดหมู่ข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ที่ถูกเปิดใช้งานมากที่สุด

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปบริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า “จากข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานแผนที่ NOSTRA Mapในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นการตอกย้ำว่าแผนที่ NOSTRA Map ได้ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยทั้งในเวลาทำงาน  ในแง่การท่องเที่ยวและการพักผ่อน ซึ่งทางบริษัทจะยังคงพัฒนา NOSTRA Map ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้ใช้แผนที่ที่ดี มีคุณภาพด้วยผลงานที่เป็นของคนไทยด้วยกันเอง”

 

โดยผู้สนใจใช้งานสามารถดาวน์โหลดแผนที่ฟรี ได้ที่

ระบบ IOS >> http://www.nostramap.com/ios
ระบบ Android >> http://www.nostramap.com/android
ระบบ Windows 8.1 >> http://www.nostramap.com/windows
ระบบ Windows Phone >> http://www.nostramap.com/wp
ใช้งานผ่าน Website >> http://map.nostramap.com/

 

Comment

Comment:

Tweet